Barnehagen og flerspråklighet

 

Hei, ¡Hola, Hello! Forskning visar at barn som får gode vilkår til å utvikle sitt morsmål, også har bedre muligheter til å lære norsk.

Med rett verktøy og støtte kan de flerspråklige barna utvikle både sitt morsmål og norsken – parallelt. Med sine over 40 ulike, innleste språk er Polylino et fantastisk verktøy for å gi denne støtten! Test en uforpliktende GRATIS 30 dagers demo!

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har mange gode tips i arbeidet med flerspråklige barn.Les mer her. 

Tre faktatips om flerspråklighet finner du lengst ned på siden.

Bra bøker på mengder av språk!

Det er enkelt å finne bøker og velge språk i Polylino appen. Et flertall av bøkene er lest inn på mange språk.
Å høre bøkene på sitt eget språk, på «mitt språk», styrker de flerspråklige barna i utviklingen av deres flerkulturelle og flerspråklige identitet. Opplevelsen barna sitter igjen med er: Mitt morsmål er viktig, jeg har språklig kompetanse, jeg kan mine språk. Hvilke språk finnes i din barnegruppe?

Språk i appen i dag

 • Albansk37

 • Arabisk57

 • Arabisk (irakisk) 21

 • Arabisk (syrisk)19

 • Bosnisk26

 • Bulgarsk25

 • Dansk26

 • Dari26

 • Engelsk57

 • Estnisk22

 • Finsk65

 • Fransk65

 • Hindi4

 • Islandsk26

 • Jiddisk34

 • Kinesisk (mandarin)27

 • Kroatisk27

 • Kurdisk (kurmanji)27

 • Kurdisk (sorani)15

 • Latvisk23

 • Litauisk23

 • Meänkieli26

 • Nederlandsk26

 • Nordsamisk25

 • Norsk119

 • Pashto7

 • Persisk38

 • Polsk58

 • Romani (kelderasch)25

 • Rumensk25

 • Russisk54

 • Serbisk27

 • Somali53

 • Spansk57

 • Svensk110

 • Syrisk (suryoyo)2

 • Sørsamisk6

 • Thai34

 • Tigrinja56

 • Tyrkisk54

 • Tysk55

 • Urdu7

 • Vietnamesisk7

3 tips – kompetanseutvikling innen flerspråklighet:

 

1. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside finnes det mye bra tilleggsmateriale. Blant annet finnes veiledernen Språk i barnehagen – Mye mer enn bare prat. Her kan du lese mer om språkstimulering og det flersåklige perspektivet i barnehagen.

2. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har tatt frem en veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen, Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i barnehagen! Her finnes spennende og viktige perspektiver om flerspråklighet i barnehagen.

3. I den spennende Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014 finnes det et veldig intressant kapittel om hvordan barnehagen kan skape et godt språkmiljø for flerspråklige barn. Anbefales!

 

 

Polylino leveres til barnehager og kommuner. Ikke privatpersoner.