Barnehagen og flerspråklighet

 

Hei, ¡Hola, Hello! Forskning visar at barn som får gode vilkår til å utvikle sitt morsmål, også har bedre muligheter til å lære norsk.

Med rett verktøy og støtte kan de flerspråklige barna utvikle både sitt morsmål og norsken – parallelt. Med sine 50 ulike, innleste språk er Polylino et fantastisk verktøy for å gi denne støtten! Test en uforpliktende GRATIS 30 dagers demo!

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har mange gode tips i arbeidet med flerspråklige barn.Les mer her. 

Tre faktatips om flerspråklighet finner du lengst ned på siden.

Bra bøker på mengder av språk!

Det er enkelt å finne bøker og velge språk i Polylino appen. Et flertall av bøkene er lest inn på mange språk.
Å høre bøkene på sitt eget språk, på «mitt språk», styrker de flerspråklige barna i utviklingen av deres flerkulturelle og flerspråklige identitet. Opplevelsen barna sitter igjen med er: Mitt morsmål er viktig, jeg har språklig kompetanse, jeg kan mine språk. Hvilke språk finnes i din barnegruppe?

Språk i appen i dag

 • Albansk40

 • Amharisk27

 • Arabisk59

 • Arabisk (irakisk) 27

 • Arabisk (syrisk)49

 • Bosnisk36

 • Bulgarsk27

 • Dansk44

 • Dari50

 • Engelsk72

 • Estisk22

 • Finsk109

 • Fransk36

 • Gresk27

 • Hindi27

 • Islandsk28

 • Italiensk27

 • Jiddisk36

 • Kinesisk (mandarin)36

 • Kroatisk36

 • Kurdisk (kurmanji)27

 • Kurdisk (sorani)38

 • Latvisk27

 • Litauisk27

 • Meänkieli36

 • Nederlandsk36

 • Nordsamisk36

 • Norsk278

 • Pashto27

 • Persisk57

 • Polsk75

 • Portugisisk27

 • Romani (kelderasch)25

 • Rumensk27

 • Russisk72

 • Serbisk36

 • Somali55

 • Spansk59

 • Suryoyo (syrisk)2

 • Svensk196

 • Sørsamisk27

 • Tagalog27

 • Thai36

 • Tigrinja58

 • Tyrkisk71

 • Tysk88

 • Ungarsk27

 • Urdu27

 • Vietnamesisk27

3 tips – kompetanseutvikling innen flerspråklighet:

 

1. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside finnes det mye bra tilleggsmateriale. Blant annet finnes veiledernen Språk i barnehagen – Mye mer enn bare prat. Her kan du lese mer om språkstimulering og det flersåklige perspektivet i barnehagen.

2. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har tatt frem en veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen, Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i barnehagen! Her finnes spennende og viktige perspektiver om flerspråklighet i barnehagen.

3. I den spennende Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014 finnes det et veldig intressant kapittel om hvordan barnehagen kan skape et godt språkmiljø for flerspråklige barn. Anbefales!

 

 

Polylino leveres til barnehager og kommuner. Ikke privatpersoner.

Vi har for øyeblikket stor belastning på våre system og våre tjenester virker langsommere enn vanlig. Vi arbeider med saken!