Barnehagen og flerspråklighet

 

Hei, ¡Hola, Hello! Forskning visar at barn som får gode vilkår til å utvikle sitt morsmål, også har bedre muligheter til å lære norsk.

Med rett verktøy og støtte kan de flerspråklige barna utvikle både sitt morsmål og norsken – parallelt. Med sine over 40 ulike, innleste språk er Polylino et fantastisk verktøy for å gi denne støtten! Test en uforpliktende GRATIS 30 dagers demo!

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har mange gode tips i arbeidet med flerspråklige barn.Les mer her. 

Tre faktatips om flerspråklighet finner du lengst ned på siden.

Bra bøker på mengder av språk!

Det er enkelt å finne bøker og velge språk i Polylino appen. Et flertall av bøkene er lest inn på mange språk.
Å høre bøkene på sitt eget språk, på «mitt språk», styrker de flerspråklige barna i utviklingen av deres flerkulturelle og flerspråklige identitet. Opplevelsen barna sitter igjen med er: Mitt morsmål er viktig, jeg har språklig kompetanse, jeg kan mine språk. Hvilke språk finnes i din barnegruppe?

Språk i appen i dag

 • Albansk38

 • Amharisk12

 • Arabisk58

 • Arabisk (irakisk) 22

 • Arabisk (syrisk)47

 • Bosnisk34

 • Bulgarsk26

 • Dansk43

 • Dari48

 • Engelsk59

 • Estisk22

 • Finsk97

 • Fransk35

 • Gresk26

 • Hindi24

 • Islandsk27

 • Italiensk26

 • Jiddisk35

 • Kinesisk (mandarin)35

 • Kroatisk35

 • Kurdisk (kurmanji)27

 • Kurdisk (sorani)37

 • Latvisk26

 • Litauisk26

 • Meänkieli34

 • Nederlandsk34

 • Nordsamisk33

 • Norsk233

 • Pashto26

 • Persisk56

 • Polsk73

 • Portugisisk13

 • Romani (kelderasch)25

 • Rumensk26

 • Russisk70

 • Serbisk35

 • Somali54

 • Spansk58

 • Suryoyo (syrisk)2

 • Svensk185

 • Sørsamisk15

 • Tagalog24

 • Thai35

 • Tigrinja57

 • Tyrkisk69

 • Tysk81

 • Ungarsk9

 • Urdu13

 • Vietnamesisk26

3 tips – kompetanseutvikling innen flerspråklighet:

 

1. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside finnes det mye bra tilleggsmateriale. Blant annet finnes veiledernen Språk i barnehagen – Mye mer enn bare prat. Her kan du lese mer om språkstimulering og det flersåklige perspektivet i barnehagen.

2. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har tatt frem en veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen, Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i barnehagen! Her finnes spennende og viktige perspektiver om flerspråklighet i barnehagen.

3. I den spennende Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014 finnes det et veldig intressant kapittel om hvordan barnehagen kan skape et godt språkmiljø for flerspråklige barn. Anbefales!

 

 

Polylino leveres til barnehager og kommuner. Ikke privatpersoner.