5. Pedagogiskeforberedelser

Fordi høytlesning er så viktig for barnas litterasitetsutvikling, bør ikke møtet med bøker være avhengig av at det finnes en ildsjel i personalet, eller at det tilfeldigvis er tid til å lese nå og da. Høytlesning må være en del av de pedagogiske planene i barnehagen. Det er viktig å gjennomgå rutinene slik at det kan skapes gode forutsetninger for høytlesning.  Om det ikke allerede finnes, bør det for eksempel legges til rette for regelmessige planlagte bokhendelser. Det bør diskuteres i personalgruppen hvordan barnas møte med bøker kan bli så bra som mulig.

 

Spørsmål å diskutere kan for eksempel være:

 • Når skal vi lese?
 • Finnes det gode leserom eller steder å lese og samtale om bøker i barnehagen?
 • Hvem skal lese?
 • Hvordan skal vi lese?
 • Hvilke barn deltar?
 • Hvem leser vi for? Får alle barn en bok lest for seg hver dag, alene eller sammen med andre?
 • Kan vi dele opp barnegruppen i mindre grupper og få bedre kvalitet på lesingen og samtalene?
 • Hvordan velger vi bøker? Hvilke pedagogiske og litterærer kriterier bruker vi ved valg av bok?
 • Har vi regelmessig kontakt med biblioteket, for å få boktips og låne bøker til avdelingen?
 • Hvordan eksponerer vi bøker i barnehagen?
 • Hvordan relaterer vi bøkene vi leser til det øvrige arbeidet i barnehagen?

Bøkene i Polylino er delt inn i temabokhyller og kategorier. De er merket med søkeord for at det skal gå lett å finne bøker som tar opp spesielle spørsmål eller temaer. Da blir det enkelt å knytte høytlesningen sammen med andre pedagogiske perspektiver og tematikk i barnehagen.