Polylino = språktrening og leseglede

Å styrke og stimulere barns språkutvikling er en av de viktigste oppgavene i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Polylino er ett unikt verktøy til å gjøre nettopp dette. En av mulighetene med verktøyet er å løfte frem og oppmuntre flerspråklighet på en enkel måte. Ved å dele bøker og leseopplevelser på de språk som finnes i barnegruppa styrker man det enkelte barns identitet og skaper nysgjerrighet og interesse for hverandres språkkulturer.

Hensikten med denne veiledningen er å gi inspirasjon og praktiske eksempler på hvordan vi kan arbeide med bildebøker og Polylino appen i barnehagen. Innholdet og strukturen i veiledningen tar hensyn til og bygger på den seneste forskningen på feltet, men også erfaringer og metoder som fremmer språkutvikling og leseglede og som er kjent fra barnehagelærerutdanningen. Veiledningen er basert på den svenske originalen skrevet av barnelitteraturpedagogen Agneta Edwards. Den svenske originalen er videreutviklet og tilrettelagt for bruk i Norge med hjelp fra førsteamanuensis Trine Solstad. Hun har forsket på barnehagebarn og bildebøker og skrevet flere bøker om litteraturarbeid i barnehagen.

Vi håper du synes veiledningen gir deg viktig informasjon, tips og argumenter for å arbeide pedagogisk og godt med bildebøker i barnehagen. Har du spørsmål, eller vil du dele tips, erfaringer og forslag med oss? Fortell oss gjerne om dine erfaringer og send en e-post til info@polylino.no!