6. Høytlesningshendelsen

Med høytlesningshendelse menes en planlagt, pedagogledet høytlesning. Ikke en høytlesning som er ment å disiplinere barn og få dem til å være stille, som under måltider og når de skal sove, selv om også slik lesing kan ha sin misjon. Her dreier det seg om en leseaktivitet der barna er aktivemedskaper og lesere av en bok.

Jo større barnegruppe og jo mindre leseerfaring barna har, desto større er behovet for å tenke gjennom hvordan miljøet og rutinene omkring lesingen ser ut. Høytlesningen skal skape gode forutsetninger for fine møter mellom barna og bøkene. Barna må få konsentrere seg for å holde fokus og lytte og skape mening gjennom hele boken. Hva blir det viktig å tenke gjennom da?

Les boken selv

Før du leser boken i en barnegruppe, bør du ha lest den selv først. Dette er nødvendig dersom du velger bøker som skal belyse et spesielt tema, eller reise spesielle spørsmål, eller når du ønsker å skape samtaler med utgangspunkt i bøkene. Selv når du bare skal lese en enkelt bok, blir lesestunden bedre når du har gjort forberedelser. Da vet du at historien holder mål, for det finnes mange intetsigende bøker som det er helt unødvendig å bruke tid på. Da slipper du også lite hyggelige overraskelser, dersom boken tar en vending du ikke er forberedt på.

Når du har lest boken selv, vet du hvordan den dramaturgiske kurven stiger eller synker. Du kan tilpasse stemmen din og dramatisere replikker og bruke andre forsterkende effekter. En stor bjørn kan ha en mørk stemme, mens en liten fugl kanskje snakker med en lysere stemme. Dette er eksempler på enkle dramatiseringer som gjør fortellingen mer levende. Følelser kan du speile gjennom stemmen og mimikken, og i tillegg til at det blir morsommere å lytte til fortellingen styrker slike dramatiseringer også barnas forståelse av boka. Hvordan vi leser spiller derfor stor rolle for hvordan barna tilegner seg boken. Les gjerne boken høyt for deg selv. Når du leser høyt kjenner du rytmen i språket, om du har en bra melodi som passer for deg. Du rekker kanskje ikke å lese alle bøker som leses spontant i barnehagen først selv, men før de planlagte høytlesningene er dette svært viktig.

Planlegging av høytlesningen

Tenk på:

  • å planlegge for regelmessige bokstunder, så ofte som mulig, helst hver dag.
  • For å etablere en lesepraksis er det viktig at lesingen skjer på samme måte med de samme runtinene hver gang. Det skaper trygghet. Når praksisen er etablert kan lesestundene utvikles videre.
  • At tidspunktet for hyøtlesningen tar hensyn til at barna er uthvilte, pigge og fokuserte, og at det er rolig der lesingen foregår, slik at ikke lesingen forstyrres av for eksempel barn som hentes midt i lesingen. Da forstyrres de som leser og de som må gå mister deler av boken hver gang.
  • At lesingen respekteres av alle i barnehagen, slik at kolleger ikke forstyrrer, men verner om lesestunder
  • At lesekroken kan skjermes slik at så få forstyrrelser som mulig oppstår. Unngå andre fristende objekter i rommet. Skap gjerne et rom i rommet og definer lesekroken med puter eller draperier som kan understreke bøkenes magi
  • Bruk ritualer og rutiner for å markere en ramme rundt lesingen, skap stemning slik at det hjelper barna til å fokusere på boken.