2.Trine Solstad – barnehagelærerutdanner

Trine Solstad arbeider som førsteamanuensis i språk og litteratur i barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har forsket på hvordan barn skaper mening i bildebøker som blir lest høyt for dem i barnehagen gjennom samtaler om bildene og ordene. Doktorgradsavhandlingen hennes heter: Snakk om bildebøker. En studie av barnehagebarns resepsjon (2015).

En omarbeidet utgave av avhandlingen kom året etter, under tittelen Samtaler om bildebøker i barnehagen. En vei til opplevelse, lek og meningsskaping (2016). Materialet i disse bøkene ble senere prøvet ut i et stort leseprosjket i Vestfold som Trine Solstad ledet. Her deltok 38 barnehager med 57 barnehagelærere og 31 styrere. Deltakerne arbeidet med mange ulike typer lesestimulerende aktiviteter i barnehagene, og diskuterte sine erfaringer og sin praksis i veiledningsgrupper på tvers av alle barnehagene.  Arbeidet i dette leseprosjektet ble dokumentert i boka Lesepraksiser i barnehagen. Inn i litteraturen på mange måter(2018). Den siste boka hun har skrevet er en omarbeidet og oppdatert utgave av boka Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen (2018). Bøkene brukes i barnehaglærerutdanningen ved flere universitet og høgskoler.

Et viktig poeng i mye av det Trine skriver er at høytlesningen og leseaktivitetene skal føre til leselyst hos barna. Det er hevet over tvil at høytlesning i barnehagen har en språkstimulerende effekt på barnas muntlige språk, som igjen har en positiv effekt på barnas seinere lesekompetanse på skolen. Høytlesning bør ikke ensidig motiveres ut fra et språkstimulerende perspektiv, men søke å føre til glede og spenning, og bidra til fabulering og nyskaping barn imellom.